Vilkår & Betingelser

Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkårene gjelder for salg av varer og tjenester fra CIARA CODE SHOP AS til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Dersom du er under 18 år kan du ikke handle i nettbutikken. Men du kan få en myndig, for eksempel en foresatt, til å gjøre en handel for deg. Vi leverer kun varer til Norge. Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven og vi refererer til disse lovene dersom du ønsker mer informasjon om dine plikter og rettigheter ved kjøp.

Parter

Selger, CIARA CODE (CIARACODE SHOP AS) heretter beskrevet vi eller oss. Kjøper, Person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir heretter beskrevet du, deg, din eller ditt.

Ordrevilkår

Din ordre er bindende når den er registrert hos oss. Vi er bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på en annen måte. Du har rett til annullere kjøp i henhold til loven om angrerett, les mer om retur . Etter at vi har mottatt din ordre, vil vi bekrefte bestillingen og sende deg en ordrebekreftelse. Les gjennom ordrebekreftelsen og undersøk om den stemmer med bestillingen din. Avvik mellom din opprinnelige bestilling og ordrebekreftelsen vil anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan takke ja eller takke nei til. Du kan også gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling dersom denne er i samsvar med det vi ga tilbud om.

Avvik

Vi vil til enhver tid kvalitetssikre informasjon om våre produkter. Likevel tar vi forbehold om feilbeskrivelser/skrivefeil/prisfeil og fargefeil fremstilt i nettbutikken, noe som kan bety at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken vår, markedsføring eller på annen måte. Legg også merke til at farger på produkter kan variere ut i fra forskjeller på din skjerm til en annen. Bilder brukt på sidene våre kan være illustrative og derfor avvike fra varens faktiske utseende og farge. Vi forbeholder også retten til å kansellere en bestilling i sin helhet eller deler av dens innhold dersom produktet er utsolgt eller ved ekspedering viser seg å ha en feil som er av en slik vesentlig grad at kunden burde vært klar over det. Dersom et produkt er utsolgt vil du få tilsendt en mail om dette.

Priser og betaling

Alle priser er inkludert merverdiavgift, skatter og avgifter. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil fra vår side, kan vi ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Du kan velge mellom å betale med bank eller kredittkort eller faktura fra Klarna. Ved betaling gjennom Klarna gjelder Klarna sine regler og betingelser. Når du bruker kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse.

Leveringsvilkår:

Levering av bestillingen skjer gjennom Posten/Bring eller på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Risikoen for produktene ligger hos oss inntil de mottas av deg, altså når du har produktene i din besittelse. Med en gang du har mottatt ordren bør du derfor undersøke varen for eventuelle feil eller mangler og melde fra til oss dersom den er skadet. Fra tid til annen kan en levering bli forsinket f.eks p.g.a. hendelser utenfor vår kontroll. Vi fraskriver oss derfor ansvaret for slike forsinkelser som skjer hos tredjepart leverandør.

LOVBESTEMT ANGRERETT FOR KJØP AV CIARACODE-VARER

NÅR DU KJØPER CIARACODE-VARER GJELDER EN LOVBESTEMT ANGRERETT.

Dersom du velger å returnere varene, vennligst last ned og skriv ut returseddelen fra din kundekonto. Dersom du ikke har tilgang til en skriver, får problemer med nedlastningen eller trenger en ny returseddel, kan du kontakte vårt kundesenter og be om en ny (kontaktopplysninger følger nedenfor). Du hjelper oss med å unngå unødvendige kostnader dersom du benytter returseddelen ved retur av varer.

ANGRERETT

Du kan kansellere denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er 14 dager fra dagen du, eller din stedfortreder (som ikke er transportøren), mottok den siste varen. For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss om dette (CiaraCode Shop AS, Postboks 23, 1319 Bekkestua, Norge. telefon: +47 64808081, e-post: support@ciaracode.com. Du kan fylle ut og sende inn angrerettskjemaet eller annen utvetydig erklæring elektronisk via kontaktkanalen på vår hjemmeside. Vi vil da umiddelbart sende deg en e-post med bekreftelse på mottak. Du vil anses for å ha oppfylt angrefristen dersom du sender inn ditt varsel før den utløper.

Konsekvenser ved bruk av angrerett Dersom du benytter deg av angreretten, er vi forpliktet til å tilbakeføre alle dine innbetalinger, herunder leveringskostnader (unntatt eventuelle ekstrakostnader påløpt fordi du valgte en annen betalingsmåte enn den vi tilbyr til lavest kostnad), uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra dagen vi mottar din kansellering. Eventuell refusjon overføres med den samme betalingsmåten du benyttet for den opprinnelige transaksjonen, med mindre vi har avtalt noe annet med deg. Vi vil ikke belaste deg for kostnader i forbindelse med refusjon. Vi kan derimot avvente gjennomføring av refusjon til vi har mottatt pakken i retur, eller du har gitt oss bevis på at du har returnert den, etter hva som inntreffer først. Du er forpliktet til å returnere eller levere tilbake alle varer til oss så snart som mulig, og senest innen 14 dager fra dagen du varslet oss om kansellering. Forpliktelsen ovenfor vil anses som oppfylt dersom du returnerer varene før utløpet av 14-dagersperioden. Vi vil dekke returkostnadene mot at du benytter returseddelen og Bring til returen. Dersom Bring har andre transportører som underleverandør, kan du også benytte disse. Du må selv dekke eventuelt verditap på varen dersom tapet skyldes din egen uforsiktighet ved undersøkelse av varens tilstand, egenskaper og funksjon. Anbefalt kanselleringsskjema Dersom du ønsker å kansellere avtalen, vennligst logg inn på din konto og bruk velg returer og følg deretter anvisningene. Eventuelt kan du kontakte oss på: CiaraCode Shop AS, Postboks 225, 1319 Bekkestua, Norge. Telefon: +47 64808081, e-post: support@ciaracode.com. Du kan bruke følgende mal til meldingen: Jeg/Vi (*) kansellerer avtalen som er inngått mellom meg/oss (*) om kjøp av følgende varer (*)/: — bestilt den (*)/mottatt den (*) — kunden(e)s navn — kunden(e)s adresse — dato (*) Ta vekk det som ikke passer.

MULIGHET FOR RETUR OPP TIL 100 DAGER ETTER MOTTAK

7.1 Uten at det påvirker din lovfestede angrerett, tilbyr vi deg muligheten til å returnere varer innen 100 dager etter at du har mottatt dem. Denne muligheten gjør at du, selv etter den 14-dager lange angrefristen, (se "Angrerett" over), kan kansellere avtalen ved retur av varene til oss innen 100 dager etter at du har mottatt dem (denne perioden starter når du mottar varene). 7.2 Dersom du sender CiaraCode-varer i retur, kan du laste ned og skrive ut returseddelen fra din kundekonto. Dersom du ikke har tilgang til en skriver eller får problemer med nedlastningen, kan du kontakte vårt kundesenter. 7.3 Dine varer vil anses som returnert innen 100 dager dersom de sendes innen denne fristen. Denne returretten gjelder imidlertid kun dersom du har prøvd eller brukt varene på samme måte som du ville ha gjort det i en ordinær butikk, og kun dersom varene returneres i sin opprinnelige form, intakt og uskadet, og i originalemballasjen. Frem til den lovfestede angrefristen utløper, er det kun de lovfestede bestemmelsene om retur som gjelder. Dine returmuligheter vil ikke begrense din lovfestede angrerett; den har du har uansett. Muligheten til å returnere varer gjelder ikke når varene er betalt med verdikuponger.

REFUSJON

Eventuell refusjon betales automatisk til kontoen betalingen ble gjort fra. Dersom du betalte med PayPal/kredittkort, vil refusjonen overføres til din PayPal-/kredittkortkonto. Dersom du benytter et gavekort til ditt kjøp, vil vi tilbakeføre det aktuelle beløpet til din kundekonto.

KUNDESERVICE

Vår kundeservice kan kontaktes på: +47 64808081 Man-fredag kl. 10.00-23.00 På e-post: support@ciaracode.com

 

Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med CiaraCodes kundetjeneste. 

En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.